ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

 

05ส.ค.2556

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

05ส.ค.2556

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

05ส.ค.2556

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

13พ.ค.2556

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

27มี.ค.2556

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

27มี.ค.2556

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

27มี.ค.2556

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

 8 ส.ค.2555

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

 8 ส.ค.2555

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

05ก.ค.2555

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download

 

 

 

 

 

 

 

rong all