บัญชีรายชื่อโรงเรียนโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC TV Channel (ใหม่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

54010035

วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)

แม่คำมี

เมืองแพร่

2

54010042

บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

แม่หล่าย

เมืองแพร่

3

54010050

บ้านนาคูหา

สวนเขื่อน

เมืองแพร่

4

54010053

บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)

ห้วยม้า

เมืองแพร่

5

54010054

วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)

ห้วยม้า

เมืองแพร่

6

54010056

บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)

ห้วยม้า

เมืองแพร่

7

54010057

บ้านกาซ้อง

เหมืองหม้อ

เมืองแพร่

8

54010063

บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)

น้ำเลา

ร้องกวาง

9

54010069

บ้านอ้อยวิทยาคาร

บ้านเวียง

ร้องกวาง

10

54010079

บ้านวังปึ้ง

ไผ่โทน

ร้องกวาง

11

54010109

บ้านแม่แรม

เตาปูน

สอง

12

54010112

ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)

ทุ่งน้าว

สอง

13

54010130

บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)

สะเอียบ

สอง

14

54010132

บ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง)

ห้วยหม้าย

สอง

15

54010133

วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

ห้วยหม้าย

สอง

16

54010139

บ้านหนองเสี้ยว

หัวเมือง

สอง