โรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา True
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ ประเภทโรงเรียน
1 ไทยรัฐวิทยา31(พุทธิมาศึกษากร) ทุ่งน้าว สอง ขยายโอกาส
2 บ้านแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง ขยายโอกาส
3 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง ประถมศึกษา
4 แม่คำมีตำหนักธรรม   หนองม่วงไข่ ขยายโอกาส
5 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง ขยายโอกาส
6 บ้านนาแหลม ทุ่งกวาว เมือง ประถมศึกษา
7 บ้านแม่ยางร้อง แม่ยางร้อง ร้องกวาง ประถมศึกษา
8 รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมือง ประถมศึกษา
9 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง ขยายโอกาส
10 บ้านแม่แรม เตาปูน สอง ขยายโอกาส
11 บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมือง ประถมศึกษา
12 บ้านทุ่งแค้ว(คันธวงศ์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ ประถมศึกษา