ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

หนังสือแนวสอนซ่อมเสริมภาษาไทย

หนังสือแนวการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เล่ม 1  พยัญชนะและสระ

เล่ม 2   คำที่มีสระลดรูป

เล่ม 3  คำที่ไม่มีตัวสะกดและคำที่มีตัวสะกด

เล่ม 4  คำที่มีสระลดรูป

เล่ม 5  คำควบกล้ำ และคำที่มีอักษรนำ

เล่ม 6  คำผันวรรณยุกต์

เล่ม 7  คำที่มีตัวการันต์