ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่

pic1august2

นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

รับ - ส่ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1