ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

เตรียมความพร้อมโครงการ DLTV

เตรียมความพร้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558


   นำโดย... นายประพันธุ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 

นางทองสุข  สุคันธะมาลา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

นายพีรวิชญ์  สิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานูทิศ)

และทีมงาน เข้าพบและร่วมปรึกษาการเตรียมความพร้อมโครงการฯ

กับ ท่านพระครูวิจิตรสรคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา และทีมงานวิชาการ


PS001

PS002

PS003

PS004

PS005

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download