ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

กรรมการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2

คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ได้มีนโยบายในการนิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ด้าน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

DLTV , DLIT กิจกรรมอาเซียน และโรงเรียนดีประจำตำบล

Nit000

 Nit001

Nit002

Nit003

Nit004

Nit005

Nit006

Nit007

Nit008

Nit009

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download