ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

นิเทศกลุ่มเครือข่าย

           สพป.แพร่ เขต 1 ออกกำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จ การบริหารจัดการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและสถานศึกษา ระยะที่ 2 โดยมีนายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,    นายคมสัน กลั่นบุศย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นายสถิตย์ ปลาลาศ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกกำกับติดตาม

          กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ณ โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ โรงเรียนบ้านถิ่น (วิทยาคาร) และกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

PANited000

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download