ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์"นักคิดพิชิตจักรวาล โดย สพฐ.

หมวด: แจ้งข่าว
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๑๓
เขียนโดย Super User
ฮิต: 924

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์  "นักคิดพิชิตจักราวาล"  ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้เกมโชว์    มุ่งเน้นการใช้ความรู้และทักษะจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9   ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 -19.00 น.

    ขอเชิญชวนนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ได้ติดตามรับชมและร่วมชื่นชมศักยภาพของเด็กไทย

เหมาะสม