รดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระ

หมวด: แจ้งข่าว
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๔:๓๗
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1151

anigif

ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว  นายเชษฐา สยนานนท์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี นายประสิทธิ์ อินวรรณา นางศุภมาส สินมณี นายสุกิจ  ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.กัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มเอกชน และคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์