ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

การรายงานจุดเน้นในโปรแกรม Triple A

ตามที่ สพป. แพร่ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือ สพป. แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว 673 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์ ้ http://school.stabdb.com ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558 นั้น ปรากฏว่ามีโรงเรียนจำนวน 40 โรงยังไม่ได้รายงาน  จึงขอให้ดำเนินการรายงานโดยเร่งด่วน  อย่างช้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  หากเว็บไซต์ปิดแล้วโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานต้องชี้แจง สพฐ. โดยตรง   ทั้งนี้โรงเรียนรายงานเฉพาะมิติที่ 1 และ 2 ส่วนมิติที่ 3 ไม่ต้องรายงาน

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล

 

 1. 1.บ้านหนองแขม
 2. 2.วัดต้นไคร้
 3. 3.บ้านใน
 4. 4.บ้านแม่หล่าย
 5. 5.บ้านแม่หล่ายกาซ้อง
 6. 6.วัดศรีภูมิ
 7. 7.บ้านวังช้าง
 8. 8.บ้านในเวียง
 9. 9.บ้านกาซ้อง
 10. 10.บ้านวังหงส์
 11. 11.บ้านดอนชุม
 12. 12.บ้านอ้อยวิทยาคาร
 13. 13.บ้านป่ากล้วย
 14. 14.บ้านบุญเริง
 15. 15.บ้านห้วยฮ่อม
 16. 16.บ้านไผ่โทน
 17. 17.บ้านปางยาว
 18. 18.บ้านแม่กระทิง
 19. 19.บ้านห้วยโรงนอก
 20. 20.บ้านน้ำเลา

 

 1. 21.บ้านน้ำเลาเหนือ
 2. 22.บ้านบุญแจ่ม
 3. 23.บ้านนาฝาย
 4. 24.บ้านนาหลวง
 5. 25.บ้านท่าวะ
 6. 26.บ้านห้วยโป่ง
 7. 27.บ้านแม่พร้าว
 8. 28.บ้านเตาปูน
 9. 29.บ้านลอง
 10. 30.บ้านแดนชุมพล
 11. 31.บ้านโทกค่า
 12. 32.บ้านสันปู่สี
 13. 33.บ้านวังฟ่อน
 14. 34.บ้านต้นหนุน
 15. 35.บ้านแม่คำมี
 16. 36.แม่คำมีตำหนัก
 17. 37.บ้านสะเลียม
 18. 38.บ้านทุ่งแค้ว
 19. 39.บ้านวังหลวง
 20. 40.บ้านหนองน้ำรัด

 


ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download