ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 สพป. แพร่ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาจุดพัฒนา และเป็นแนงทางให้ผู้บริหารโรงเรียนนำไปสู่การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในระดับโรงเรียน

ทั้งนี้โรงเรียนสามารถดาวโหลดผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 และเอกสารประกอบการสัมมนา ได้ที่ลิงค์

https://sobphrae1.wordpress.com/about/

แบบวิเคราะห์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบวิเคราะห์รายมาตรฐาน และสาระการเรียนรู้

รายละเอียดคำอธิบายสาระการเรียนรู้

onet24 2

onet24 1

 

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download