ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ EBE 17 จังหวัด

สพป. แพร่ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 2 - 10 เมษายน 2558 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายกิตติพงศ์ ราชขสิกข์ ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ  รวม 270 คนebe

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download