ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

การประชุมสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายและครูวิชาการโรงเรียน

สพป. แพร่ เขต 1 จะจัดประชุมสัมมนาครูวิชการกลุ่มโรงเรียน และวิชาการโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน  โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง   ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ครูวิชากลุ่มเครือข่าย ตามกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ ๆ ละ 1 คน ปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ รวมกลุ่มเครือข่าย ละ 11 คน และครูวิชาการโรงเรียน โรงละ 1 คน หากครูวิชาการโรงเรียนเป็นบุคคลเดี่ยวกับครูวิชการเครือข่าย ให้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 1 คน

 ลงทะเบียน

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download