ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

ประเมินครูภาษาอังกฤษ

 

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษครู รร.เอกชน

ตามกรอบ CEFR

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1

น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า ผอ.รร.เจริญศิลป์

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษครู รร.เอกชน ตามกรอบ CEFR

ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

และ โรงเรียนเจริญศิลป์

ENG000

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินครูภาษาอังกฤษ

ภาระกิจการสอบ O-NET

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

Onet000

อ่านเพิ่มเติม: ภาระกิจการสอบ O-NET

กรรมการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2

คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ได้มีนโยบายในการนิเทศติดตาม กำกับการดำเนินงาน

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ด้าน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

DLTV , DLIT กิจกรรมอาเซียน และโรงเรียนดีประจำตำบล

Nit000

อ่านเพิ่มเติม: กรรมการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสักทอง 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

PCC001

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download