ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบนิเทศติดตาม

แบบนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

ดาวน์โหลดที่นี่ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 5-6

ประชุมตัวแทนระดับชาติ

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ

ประชุุมตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ

ณ ห้องประชุมสักทอง 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

SL001

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมตัวแทนระดับชาติ

กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดำเนินการโดยศูนย์ PEER

Peer001

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559


   ผอ.ประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ประชุมศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน เพื่อมอบหมายงานและวางแผนการทำงาน           วันที่18 มกราคม 2559

pc001

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download