ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

กิจกรรมวันครู อำเภอเมือง ปี 2559

กิจกรรมวันครู อำเภอเมือง ปี 2559


        ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานวันครู             ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่                 วันที่ 16 มกราคม 2559

kru000

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันครู อำเภอเมือง ปี 2559

ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน สกสค.

องค์การค้าของ สกสค. ได้ขอความอนุเคราะห์

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจสั่งซื้อ

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายค้าส่ง

หมายเลยโทรศัพท์ 0 2538 3033 ต่อ 521, 512, 516, 518

โทรสาร 0 2530 2026 - 29

หรือที่ www.suksapanpanit.com

และสามารถดาวน์โหลดรายชื่อหนังสือเรียน

และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ

ดาวน์โหลดที่นี่  ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนประถม

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนมัธยม

การอบรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ

การอบรมการวิเคราะห์คะแนนสอบ

Pre O-NET , Pre NT รอบที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสักทอง

ON001

ON002

ร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทาน

นายกนก  อยู่สิงห์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

และคณะศึกษานิเทศก์

ร่วมการประเมินโรงรียนพระราชทาน

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

PM001

PM002

PM003

PM004

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download