ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน

นายกนก  อยู่สิงห์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

และคณะศึกษานิเทศก์

ร่วมเตรียมความพร้อม ประเมินโรงรียนพระราชทาน

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

TM001

TM002

TM003

กีฬาภายในโรงเรียนบ้านร้องกวาง

นายกนก  อยู่สิงห์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

และคณะศึกษานิเทศก์

ร่วมพิธีเปิดกีฬากีฬาภายใน และกิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

KL001

KL002

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นิเทศติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง โรงเรียนบ้านร้องกวาง โรงเรียนบ้านอ้อย

วันที่ 6 - 12 มกราคม พ.ศ. 2559

LL001

LL002

LL003

LL004

LL005

LL006

LL007

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2559

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ

ทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

tb001

tb002

tb003

tb004

tb005

tb006

tb007

tb008

tb009

tb010

tb011

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download