ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::



กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

บรรยากาศการใช้แท็บเล็ตชั้น ป.1

บรรยากาศการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแท็บเล็ตด้วย

ความสนใจ และมีทักษะการใช้แท็บเล็ตอย่างคล่องแคล่ว

ประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายมงคล สุภาผล นางวิไลวรรณ ดังก้อง นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด นายกิตติศักดิ์ แสนคำ นางสาวศศิกาญจน์ เปี่ยมวุฒิ ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555 ที่โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง

นิเทศติดตามผลการใช้แท็บเล็ต ป.๑

 

กลุ่มนิเทศ สพป. แพร่ เขต 1 นิเทศติดตามผลการใช้แท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดเอกชน และโรงเรียนใน สพป.แพร่ เขต 1 พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของเด็กอย่าสม่ำเสมอ นักเรียนมีทักษะการใช้แท็บเล็ต สามารถศึกษาหาความจากแท็บเล็ตด้วยตนเองได้ หลายโรงเรียนเด็ก ป.1 สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

อบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ร.ร.ขยายโอกาส

pic9august

นายสุนัย วงศ์สุวคันธ  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1

เป็นประธานเปิดการอบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 9 ส.ค. 2555 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

โดยนายบัญญัติ  นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download