ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

http://north63.sillapa.net/ผลการแข่งขัน

หนังสือแนวสอนซ่อมเสริมภาษาไทย

หนังสือแนวการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เล่ม 1  พยัญชนะและสระ

เล่ม 2   คำที่มีสระลดรูป

เล่ม 3  คำที่ไม่มีตัวสะกดและคำที่มีตัวสะกด

เล่ม 4  คำที่มีสระลดรูป

เล่ม 5  คำควบกล้ำ และคำที่มีอักษรนำ

เล่ม 6  คำผันวรรณยุกต์

เล่ม 7  คำที่มีตัวการันต์

เปลี่ยนสถานที่ งานศิลปหัตถกรรม เพชรบูรณ์

เปลี่ยนสถานที่การประกวดแข่งขันสาระดนตรี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด ดาวโหลด

ศน.ประพันธ์ หงษ์เจ็ด รับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ

prapan
ศน.ประพันธ์ หงษ์เจ็ด รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.แพร่ เขต 1

เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักาธชีวิตและทักษะอาชีพ" ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา “ต่อยอด” ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม โดยมุ่งเน้น 1) การพัฒนาทักษะชีวิต และ 2) การพัฒนาทักษะอาชีพ  โรงเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.qlf.or.th