ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

คู่มือและเกณฑ์รางวัลOBEC AWARDS

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งมีทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้

คู่มือเล่มที่   1

คู่มือเล่มที่  2

คู่มือเล่มที่  3